Sněmovní tisk 848
Návrh zákona o náhradním výživném

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Volfová, Eva Fischerová, Hana Orgoníková, Květoslava Čelišová, Zdeňka Stránská, Olga Sehnalová) předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Volfová Jana a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 848/0 dne 14. 2. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2001. Vláda zaslala stanovisko 16. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 3. 2001 jako tisk 848/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Mládež, Rodina

Deskriptory EUROVOCu: sociální zabezpečení, státní podpora, vyživovací povinnost, vyživovaná osobaISP (příhlásit)