Usnesení PS č. 1529

k návrhu poslankyň Jany Volfové, Evy Fischerové, Hany Orgoníkové, Květoslavy Čelišové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 848/ - prvé čtení (11. dubna 2001)

Související sněmovní tisky

848 Návrh zákona o náhradním výživném
ISP (příhlásit)