Sněmovní tisk 821
Vládní návrh zák. o zadávání veřejných zakázek - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2001.
Zástupce navrhovatele: Lachnit Petr.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 821/0 dne 23. 1. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2001 (usnesení č. 360). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 24. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 369, usnesení č. 1614).Hesla věcného rejstříku: Zakázky, Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: veřejná zakázka, vypsání soutěže, živnostISP (příhlásit)