Sněmovní tisk 817
Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Havlíček, Ladislav Šustr, Vladimír Doležal, Václav Brousek, Ladislav Korbel, Michal Kraus) předložila sněmovně návrh zákona 12. 1. 2001.
Zástupce navrhovatele: Havlíček Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 817/0 dne 17. 1. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 1. 2001. Vláda zaslala stanovisko 14. 2. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2001 jako tisk 817/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2001. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1501).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 817/3, který byl rozeslán 11. 4. 2001 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 299, usnesení č. 1554).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 56, dokument 56/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Kulhánek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 5. 2001 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 56/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 5. 2001 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 56/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 5. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 5. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2001.

Zákon vyhlášen 14. 6. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 187/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poslanci, Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: banka, cesta, elektronické peníze, ministerstvo, půjčka, rozpočtová pravidla, zahraniční cestovní ruchISP (příhlásit)