Sněmovní tisk 813
Vládní návrh zákona o České televizi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 4. 1. 2001.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 1, dokument 1/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Daniel Kroupa) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 17. 1. 2001 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 1/1 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 1. 2001 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 1/2 (nezabývat se).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 1. 2001 poslancům jako tisk 813/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 1. 2001 poslancům jako tisk 813/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1387).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 1. 2001.
  Prezident zákon podepsal 23. 1. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 1. 2001.

Zákon vyhlášen 25. 1. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 39/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, Rozhlas, Stav legislativní nouze, Televize

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, rozhlasové vysílání, televize, veřejná funkce, veřejná instituceISP (příhlásit)