Sněmovní tisk 810
Úmluva o omezení případů bezdomovectví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 810/0 dne 5. 1. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 1. 2001 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Světlana Navarová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1472).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 4. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 810/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 17. 5. 2001 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1582).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 4. 6. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 27. 6. 2001.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 6. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 5. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 20 pod číslem 43/2002 Sb. m. s.



Deskriptory EUROVOCu: bezdomovec, práva dítěte, právo na spravedlnost, státní občanství, volební právo



ISP (příhlásit)