Sněmovní tisk 793
Vládní novela zákona o zřízení ministerstev

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 793/0 dne 15. 12. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2001 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Škromach a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 3. 2001 na 34. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno (usnesení č. 1486). Čtení proběhlo 23. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1598).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 793/4, který byl rozeslán 8. 2. 2002 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 68, usnesení č. 2124).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 248, dokument 248/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Hadrava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl), Ústavně-právní výbor (Edvard Outrata), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 248/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 4. 2002 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 248/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 4. 2002 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 248/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 4. 2002 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 248/4 (záznam z jednání).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 219/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: ministerstvo, státní úředník, statut zaměstnance, struktura státní správy, ústřední orgány státní správy, veřejná správaISP (příhlásit)