Sněmovní tisk 791
Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve školství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 7. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 791/0 dne 8. 12. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 12. 2000. Vláda zaslala stanovisko 4. 1. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 1. 2001 jako tisk 791/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, místní orgány státní správy, organizace školství, reforma školství, regionální orgány státní správy, školský systém, správní pravomoc, veřejná správaISP (příhlásit)