Sněmovní tisk 738
Vl. návrh novely z. o Policii České republiky - EU, RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 738/0 dne 6. 10. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 10. 2000 (usnesení č. 322). Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 24. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1273).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 25 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 738/3, který byl rozeslán 1. 12. 2000 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 12. 2000 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 422, usnesení č. 1342).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 374, dokument 374/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 1. 2001 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 374/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 1. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2001.

Zákon vyhlášen 19. 2. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 60/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém, Komunikace dopravní, Ochrana hospodářského a služebního tajemství, Vozidla silniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dopravní předpisy, důvěrná informace, informační systém, ochrana komunikací, ochrana soukromí, policejní spolupráce, policie, silniční dopravaISP (příhlásit)