Sněmovní tisk 707
Vládní návrh zákona o sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2000.
Zástupce navrhovatele: Zeman Eduard.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 17, dokument 17/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Antonín Petráš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 17/1 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 2. 2001 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 17/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 2. 2001 na 5. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 67).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 3. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 3. 2001.

Zákon vyhlášen 30. 3. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 115/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Sport

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: profesionální sport, sportISP (příhlásit)