Sněmovní tisk 679
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

MUDr. Milan Cabrnoch předložil sněmovně návrh zákona 28. 7. 2000Milan Cabrnoch.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 679/0 dne 31. 7. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 8. 2000. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2000 jako tisk 679/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní pojištění, zdravotní politikaISP (příhlásit)