Sněmovní tisk 664
Novela zákona o státní památkové péči - RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Radko Martínek, Jaromír Talíř, Miloslav Kučera st.) předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: Martínek Radko a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 664/0 dne 10. 7. 2000.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2000. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 8. 2000 jako tisk 664/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Památky kulturní

Deskriptory EUROVOCu: kulturní majetek, ochrana kulturního dědictví, stavební památkyISP (příhlásit)