Sněmovní tisk 617
Vládní návrh lázeňského zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fišer Bohumil.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Léčiva

Deskriptory EUROVOCu: minerální voda, organizace zdravotnictví, přírodní zdroje, zdravotní péče, zdravotnické zařízeníISP (příhlásit)