Sněmovní tisk 594
Konsolidovaná účetní závěrka FDM za rok 1999

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Konsolidovaná účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1999

Autor: FDM

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Fond dětí a mládeže

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, mladý člověk, nezisková organizace, plnění rozpočtu, účetní uzávěrkaISP (příhlásit)