Sněmovní tisk 533
Novela zákona o burze cenných papírů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 533/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 799).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 533/2, který byl rozeslán 24. 5. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 453, usnesení č. 1052).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 6. 2000.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 9. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 251/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Burzy

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: burza cenných papírů, inzerování zboží, obchodní pravidlaISP (příhlásit)