Sněmovní tisk 520
Vládní návrh zákona o spolcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Sdružení občanská

Deskriptory EUROVOCu: občanskoprávní sdružení, právnická osoba, svoboda spolčování, veřejná instituce, zahraniční zastoupeníISP (příhlásit)