Sněmovní tisk 498
Vládní návrh zákona o matrikách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 7. 2000.
  Zákon Senátem schválen 14. 8. 2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 8. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 8. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 301/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Matriky

Deskriptory EUROVOCu: dítě, evidence obyvatelstva, manželství, příjmení, smrt, statistikaISP (příhlásit)