Sněmovní tisk 480
Zák. o opatřeních proti legal. výnosů z tres. činnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík P. Motejl O..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 480/0 dne 4. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Jiří Bílý a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 710).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 480/4, který byl rozeslán 6. 4. 2000 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2000 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 204, usnesení č. 960).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 242, dokument 242/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 5. 2000 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 242/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 11. 5. 2000 a přijal usnesení č. 170, které bylo rozdáno jako tisk 242/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 5. 2000 a přijal usnesení č. 204, které bylo rozdáno jako tisk 242/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 6. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 159/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Kriminalita

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, finanční instituce, finanční instituce se zvláštním posláním, hospodářský trestný čin, omezování soutěže, organizovaný zločin, praní špinavých penězISP (příhlásit)