Sněmovní tisk 476
Novela obchodního zákoníku - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 476/0 dne 7. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Zuna a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 708).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 476/3, který byl rozeslán 26. 5. 2000 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 562, usnesení č. 1061).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 294, dokument 294/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 184, které bylo rozdáno jako tisk 294/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 339, které bylo rozdáno jako tisk 294/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 7. 2000 a přijal usnesení č. 356, které bylo rozdáno jako tisk 294/4 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 7. 2000 a přijal usnesení č. 238, které bylo rozdáno jako tisk 294/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 7. 2000 poslancům jako tisk 476/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 7. 2000 poslancům jako tisk 476/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 52, usnesení č. 1171).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 10. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 10. 2000.

Zákon vyhlášen 25. 10. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 370/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákoník obchodní

Deskriptory EUROVOCu: cenné papíry, fyzická osoba, komerční firma, konkurz, obchodní právo, obor podnikání, právnická osoba, trestný čin, vyrovnání s věřiteliISP (příhlásit)