Sněmovní tisk 464
Návrh novely zákona o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Matějů Petr.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 464/0 dne 21. 12. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 12. 1999. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 1. 2000 jako tisk 464/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, Evropská unie, přístup ke vzdělání, stupeň vzdělání, univerzita, vysokoškolské vzdělání, vzdělávací programISP (příhlásit)