Sněmovní tisk 441
Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 3. 2000.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 17. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 133/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: demografická statistika, demografický rozbor, evidence obyvatelstva, informační systém, osobní údaje, sčítání lidu, sociální zabezpečení, trvalý pobyt, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)