Sněmovní tisk 405
Evropská úmluva o odškodňování obětí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 10. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 405/0 dne 8. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 11. 1999 (usnesení č. 192). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Jiří Karas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1999 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 648).

 • V
  • Petiční výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 20. 1. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 405/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 405/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 814).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 2. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 5. 4. 2000.

Senát

 • PS

  Otakar Motejl předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 193/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Daniel Kroupa).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako tisk 193/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 193/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 193/3 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, cizí státní občan, humanitární pomoc, odškodnění, pomoc obětem neštěstí, trestný čin proti osobámISP (příhlásit)