Sněmovní tisk 375
Zákon o obecních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 375/0 dne 28. 9. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 3. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 402, usnesení č. 550).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: ekologická daň, finance místních úřadů, místní daň, odpad z domácností, samosprávná obec, vyhláškaISP (příhlásit)