Sněmovní tisk 37
Vládní návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Důchody, Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: daňový základ, důchodový plán, osoba samostatně výdělečně činná, pojistné, politika zaměstnanosti, sociální zabezpečení, zdanitelný příjemISP (příhlásit)