Sněmovní tisk 366
Novela zákona o převodu majetku obcím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Pešek Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 366/0 dne 24. 9. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 9. 1999. Vláda zaslala stanovisko 19. 10. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 10. 1999 jako tisk 366/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 10. 1999 (usnesení č. 184). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 634).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 366/3, který byl rozeslán 1. 3. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2000 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 851).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 212, dokument 212/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Ladislav Svoboda), Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 3. 2000 a přijal usnesení č. 266, které bylo rozdáno jako tisk 212/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 212/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 3. 2000 a přijal usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako tisk 212/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 3. 2000 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 212/4 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 10. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 35 pod číslem 114/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Lesy, Majetek České republiky, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: nemovitý majetek, obecní půda, převod vlastnictví, půda ve vlastnictví státu, státní lesy, systém vlastnictví půdy, veřejný majetek, vlastnictví lesůISP (příhlásit)