Sněmovní tisk 333
Novela zákona o silniční dani

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Němec, Vladimír Doležal, Václav Krása, Pavel Svoboda, Jiří Vlach, Miroslav Kalousek, Vojtěch Filip) předložila sněmovně návrh zákona 27. 8. 1999.
Zástupce navrhovatele: Němec Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 333/0 dne 2. 9. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 9. 1999. Vláda zaslala stanovisko 30. 9. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 10. 1999 jako tisk 333/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 543).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 333/3, který byl rozeslán 20. 1. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 326).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z motorových vozidel, pozemní dopravaISP (příhlásit)