Sněmovní tisk 329
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Ladislav Skopal předložil sněmovně návrh zákona 25. 8. 1999Ladislav Skopal.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 329/0 dne 30. 8. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 8. 1999. Vláda zaslala stanovisko 23. 9. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 9. 1999 jako tisk 329/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Zabezpečení sociální

Deskriptory EUROVOCu: sociální zabezpečení, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)