Sněmovní tisk 260
Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 18. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Volfová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 361).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 260/4, který byl rozeslán 27. 10. 1999 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 573).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 11. 1999.
  Zákon Senátem schválen 9. 12. 1999.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 359/1999 Sb.Související tisk: 261 (Vládní návrh zákona souvis. s zák. o soc.-právní ochraně d.).


Hesla věcného rejstříku: Mládež

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, ochrana dítěte, ochrana rodiny, opuštěné dítě, práva dítěte, právo dozoru, právo na spravedlnost, sociální zabezpečení, zvláštní výchovná péčeISP (příhlásit)