Sněmovní tisk 245
Vládní návrh tiskového zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 140, dokument 140/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Irena Ondrová), Výbor pro evropskou integraci (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 5. 1. 2000 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 140/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 1. 2000 a přijal usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako tisk 140/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 6. 1. 2000 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 140/3 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 140/4.

Poslanecká sněmovna


O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 2. 2000 na 22. schůzi.
Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 36, usnesení č. 790).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 2. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2000.

Zákon vyhlášen 14. 3. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 46/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Rozhlas, Televize, Tisk

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: informační legislativa, ochrana komunikací, parafiskalita, periodikum, pomluva, propagace, rozhlasové vysílání, svoboda tisku, televize, vydáváníISP (příhlásit)