Sněmovní tisk 2
Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Jaroslav Štrait, Václav Exner) předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 1998.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2/0 dne 22. 7. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 7. 1998. Vláda zaslala stanovisko 14. 8. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 8. 1998 jako tisk 2/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: bezplatná zdravotní péče, ochrana dítěte, pojišťovna, práva dítěte, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní pojištění, zdravotní politikaISP (příhlásit)