Sněmovní tisk 192
Vládní novela zákona o odrůdách, osivu a sadbě rostlin

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 192/0 dne 21. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 1999 (usnesení č. 113). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Pešek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 271).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 192/2, který byl rozeslán 22. 10. 1999 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 563).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 11. 1999.
  Zákon Senátem schválen 9. 12. 1999.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 357/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Rostliny, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: osivo, rozmnožování rostlin, sadba, šlechtění rostlinISP (příhlásit)