Sněmovní tisk 178
Účetní závěrka a výroční zpráva FDM za rok 1998

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1998

Autor: FDM

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Fond dětí a mládeže

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, mladý člověk, nezisková organizace, plnění rozpočtu, účetní uzávěrkaISP (příhlásit)