Sněmovní tisk 147
Návrh novely zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Sehoř Karel a Hofman Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 147/0 dne 5. 3. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 1999. Vláda zaslala stanovisko 2. 4. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 4. 1999 jako tisk 147/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 103, dokument 103/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 11. 1999 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 103/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 103/1 (záznam z jednání).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 11. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 3. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 302/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Podnikání, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, místní orgány státní správy, pronájem nemovitostiISP (příhlásit)