Sněmovní tisk 146
Návrh novely zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Sehoř Karel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 146/0 dne 5. 3. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 1999. Vláda zaslala stanovisko 2. 4. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 4. 1999 jako tisk 146/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie, Investice

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, ochrana krajiny, stavba, stavební povolení, územní plánováníISP (příhlásit)