Sněmovní tisk 146
Návrh novely zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Sehoř, Eduard Vávra, Pavel Lang, Jan Svoboda, Jiří Bílý, Václav Brousek, Pavel Suchánek, Augustin Bubník, Zdeněk Švrček, Martin Kocourek, Petr Hort) předložila sněmovně návrh zákona 4. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Sehoř Karel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 146/0 dne 5. 3. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 1999. Vláda zaslala stanovisko 2. 4. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 4. 1999 jako tisk 146/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie, Investice

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, ochrana krajiny, stavba, stavební povolení, územní plánováníISP (příhlásit)