Sněmovní tisk 1283
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2001

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2001

Autor: Schling Jaromír

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 3. 2002 jako tisk 1283/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2002 (usnesení č. 539). Zpravodajem určen František Vnouček.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 12. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1283/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 3. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 2287).Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)