Usnesení PS č. 2287

k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2001 /sněmovní tisk 1283/ (3. května 2002)
ISP (příhlásit)