Sněmovní tisk 1222
Vládní návrh zákona o metrologii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1222/0 dne 16. 1. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Švrček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 134, usnesení č. 2024).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 2. 2002.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 137/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Normy technické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Obchod, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: balení, měřidla a měřicí zařízení, metrologie, sladění norem, technické předpisy a normy, testování, úprava zboží pro prodej, zabalený výrobekISP (příhlásit)