Sněmovní tisk 1170
Vládní návrh zákona o veřejných zak. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Lachnit Petr.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1170/0 dne 15. 11. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 11. 12. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 290, usnesení č. 1939).Hesla věcného rejstříku: Zakázky

Deskriptory EUROVOCu: veřejná zakázka, vypsání soutěžeISP (příhlásit)