Sněmovní tisk 1166
Vládní návrh zákona o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1166/0 dne 15. 11. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 11. 12. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 287, usnesení č. 1936).Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Náležitosti funkcionářů, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: mzda, odměňování, poslanec parlamentu, prémie, soudce a státní zástupce, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)