Sněmovní tisk 114
Úmluva č. 178,179 a 180 Doporučení č. 185,186,187 a 188

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Úmluva č. 178 a Doporučení č. 185 o inspekci pracovních a životních podmínek (námořníci), 1996; Úmluva č. 179 a Doporučení č. 186 o najímání a umísťování námořníků, 1996; Úmluva č. 180 o pracovní době námořníků a posádkách lodí, 1996; Doporučení č. 187 o mzdách, pracovní době námořníků a posádkách lodí, 1996; Protokol z roku 1996 k Úmluvě o obchodním loďstvu (minimální standardy), 1976, přijaté na 84. zasedání Mezinárodní konference práce v říjnu 1996; Doporučení č. 188 o soukromých agenturách práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997

Autor: Špidla Vladimír

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: mzda, nábor, námořní právo, obchodní loďstvo, posádka, pracovní doba, pracovní inspekce, pracovní právo, zákonné pracovní podmínky, zprostředkovatelna práceISP (příhlásit)