Sněmovní tisk 1109
Návrh Ústavy České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1109/0 dne 10. 10. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 10. 2001. Vláda zaslala stanovisko 8. 11. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 11. 2001 jako tisk 1109/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Jiří Bílý a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 12. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 130, usnesení č. 1899).Hesla věcného rejstříku: Prezident České republiky, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, prezidentské volby, ústava, ústavní právo, volební právoISP (příhlásit)