Sněmovní tisk 1105
Vládní návrh zák. o zoologických zahr. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kužvart M., Fencl J..

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie, Chovatelství

Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, chráněný druh, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, patentová licence, státní podpora, živočišná říše, zoologická zahrada, zoologieISP (příhlásit)