Sněmovní tisk 1098
Vl. návrh zák. o zaměst. penzijním připojiš. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla V., Rusnok J..

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, finanční instituce se zvláštním posláním, pojišťovna, sociální příspěvek, sociální zabezpečení, zaměstnavatelISP (příhlásit)