Sněmovní tisk 1063
Změna rozpočtu SFDI na rok 2001

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Změna rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001 - "Návrh na rozdělení částky 3,6 mld. Kč podle usnesení PSP ČR č. 1357 ze dne 8.12.2000 v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001"

Autor: Schling Jaromír

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 10. 2001 jako tisk 1063/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Zpravodajem určen František Vnouček.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 26., 30. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1812).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní politika, dopravní síť, financování rozpočtu, úprava rozpočtuISP (příhlásit)