Sněmovní tisk 1039
Vládní návrh ústavního zákona o referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1039/0 dne 13. 9. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2001 (usnesení č. 449). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1829).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1039/2, který byl rozeslán 1. 2. 2002 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 271, usnesení č. 2049).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 2. 2002.
  Návrh zákona 20. 9. 2002 zamítnut.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: referendum, ústava, volební systém, zákonodárná iniciativaISP (příhlásit)