Sněmovní tisk 1021
Senátní návrh zák. o zpřístupnění svazků StB

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (J.Liška, T.Julínek, D.Lastovecká, J.Pavlata, J.Mitlener, D.Filipiová, L.Sefzig, P.Eybert, J.Kubera, B.Kulhánek, V.Kulhánek, A.Palečková, P.Sobotka, M.Topolánek, M.Balabán, V.Šubrt, J.Horák, A.Novák, V.Malát, I.Ondrová) předložila Senátu návrh zákona 5. 6. 2001. Návrh zákona rozeslán dne 11. 10. 2002 senátorům jako tisk 76/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Vladimír Kulhánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 6. 2001 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 76/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 76/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 76/3 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 76/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 76/5 (pozměňovací návrhy).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 14. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: LiškaJ.,Julínek T.,Lastoveck.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1021/0 dne 4. 9. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 8. 2001. Vláda zaslala stanovisko 14. 9. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2001 jako tisk 1021/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2001 (usnesení č. 449). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1825).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 1. 2002 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 1021/Z.
  • Ústavně právní výbor vydal 28. 1. 2002 stanovisko doručené poslancům jako tisk 1021/Z.
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 21. 1. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1021/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1021/3, který byl rozeslán 5. 2. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 376, usnesení č. 2056).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 198, dokument 198/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Vladimír Kulhánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 27. 2. 2002 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 198/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 2. 2002 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 198/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 198/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 3. 2002.

Zákon vyhlášen 20. 3. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 107/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Archivnictví, Bezpečnost státu, Ochrana lidských práv

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: archiv, důvěrná informace, komunistická strana, ukládání dat, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)