Sněmovní tisk 100
Novela zákona ČNR č. 565/90 Sb., o místních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Milan Zuna, Josef Jalůvka, Radim Chytka, Josef Ježek) předložila sněmovně návrh zákona 12. 1. 1999.
Zástupce navrhovatele: Zuna Milan a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 100/0 dne 13. 1. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 1. 1999. Vláda zaslala stanovisko 11. 2. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 2. 1999 jako tisk 100/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Loterie, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: hazardní hry, místní daňISP (příhlásit)