Sněmovní tisk 92
Smlouva mezi ČR a Spoj.arab.emiráty o zamez.dvojího zdaň.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 11. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 14. 11. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 11. 1996. Určil zpravodaje: MUDr. Jiří Maštálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 12. 1996 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 177).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 1. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 92/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 1. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 92/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 3. 1997 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 298).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 7. 4. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 23. 4. 1997.

Senát

 • PS

  Ivan Kočárník předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97039/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Ladislav Drlý) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Pavlata).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 4. 1997 a přijal usnesení č. 1997/21, které bylo rozdáno jako tisk 1997/39/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 1997 a přijal usnesení č. 1997/26, které bylo rozdáno jako tisk 1997/39/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 1997 na 1997/3. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1997/72).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, Spojené arabské emirátyISP (příhlásit)