Sněmovní tisk 89
Dohoda mezi ČR a Argentinskou r.o podpoře a ochr.investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 10. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 31. 10. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 11. 1996. Určil zpravodaje: Václav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 12. 1996 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 176).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 28. 1. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 89/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 3. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 89/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 3. 1997 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 297).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 7. 4. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 23. 4. 1997.

Senát

 • PS

  Ivan Kočárník předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97038/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 4. 1997 a přijal usnesení č. 1997/20, které bylo rozdáno jako tisk 1997/38/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 1997 a přijal usnesení č. 1997/25, které bylo rozdáno jako tisk 1997/38/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 1997 na 1997/3. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1997/71).Deskriptory EUROVOCu: Argentina, Česká republika, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)